Farben DEKOR RÄDER ACHSEN CHASSIS KIPPER BOX CODE
Orange / Grau Gold MW 11X18 FC A A A, B 1
Orange / Grau Gold MW 11X18 FC A B A, B 2
Orange / Grau Gold MW 11X18 FC B B A, B 3
Orange / Grau Gold MW 11X18 DC A A A, B 4
Orange / Grau Gold MW 11X18 DC A B A, B 5
Orange / Grau Gold MW 11X18 DC B B A, B 5
Orange / Grau Gold GP 11X24 DC B B A, B 7