FARBEN / DEKOR ROLLEN ACHSEN ÜBERDACHUNG CODE SELTENHEIT

DUNKELGRÜN, HELLBRAUN / GOLD

RMR FC A 1 10

DUNKELGRÜN, HELLBRAUN / GOLD

RMR FC B 2 6

HELLGRÜN, HELLBRAUN / GOLD

RMR FC B 3 8
FARBEN / DEKOR ROLLEN ACHSEN CODE SELTENHEIT
DUNKELGRÜN, HELLBRAUNER / GOLD RMR FC 2 4
FARBEN / DEKOR ROLLEN ACHSEN RADNABE CODE SELTENHEIT
HELLGRÜN / - RMR DC A 1 3
HELLGRÜN / - RMR DC B 2 3
DUNKELGRÜN / - RMR DC A 3 7
DUNKELGRÜN / - RMR DC B 4 7
DUNKELGRÜN / - RMR DR A 5 7
DUNKELGRÜN / - RMR DR B 6 7
DUNKELGRÜN / - RMR DR C 7 7
FARBEN / DEKOR ROLLEN ACHSEN BODEN CODE SELTENHEIT
GRÜN / - RPR DR A 1 4
GRÜN / - RPR DR B 2 4
GRÜN / - RPR DR C 3 4
FARBEN / DEKOR RÄDER ACHSEN BODEN STOSSSTANGE TRITT CODE SELTENHEIT
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A A A 1 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A A B 2 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A A C 3 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A B A 4 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A B B 5 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR A B C 6 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR B B A 7 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR B B B 8 3
HELLES SEEGRÜN / - BP 12.5X40 DR B B C 9 3